MEGERŐSÍTŐ KÉRDŐÍV

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

Az adatkezelő neve Beauty Partner Kft.
Az adatkezelő címe 1112 Budapest, Olt u. 37.

 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail info@beautypartner.hu
telefon 06-1/338-1047
honlap www.beautypartner.hu
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van) Csontos Anna
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei anna.csontos@beautypartner.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztató ITT olvasható!

A számlázáshoz és marketing tevékenységhez
és hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés